Проведений контрольний облік диких звірів

12.02.2024 15:28

Облік диких звірів в мисливських угіддях філії  “Хмельницьке лісомисливське господарство” ДП «Ліси України» проводився з 22 по 26 січня 2024 року єгерською службою та працівниками державної лісової охорони по єгерських дільницях,  урочищах та польових угіддях сільськогосподарських користувачів. Додатково мисливці до обліків не залучались.

Чисельність зайців та інших хутрових  визначалась  анкетно-опитовим методом у лісових та польових угіддях  згідно  «Інструкції з обліку чисельності основних видів мисливських тварин України» на площі не менше 89% від загальної.

Кількість  кабанів і козуль визначалась методом анкетно-опитового обліку на площі 89% від станції перебування диких звірів. Облік проводиться кваліфікованими особами (респондентами) єгерями, працівниками лісової охорони в лісових масивах, по урочищах.

Облік здійснюється шляхом подання керівнику обліку спеціально підготовлених анкет, шляхом усного опитування респондентів. Анкети та перелік питань до респондентів складаються керівником обліку у довільній формі та містять інформацію про посаду респондента, прізвище та ініціали, дату, місце (адміністративний район, назва підприємства, назва лісництва, урочища або назва сільськогосподарських користувачів), площа обліку. Також по можливості в облікові карточки заносяться вік і стать мисливських звірів.

Камеральна обробка матеріалів заключається  в сумарному підрахунку облікованих звірів на усіх пробних ділянках та інтерполяції повидової чисельності на всю площу угідь.

07.02.2024 року проведений контрольний облік диких звірів працівниками лісової охорони. в присутності першого заступника - головного лісничого Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олександра Лукомського  та заступника директора Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації - начальника управління захисту довкілля, оцінки впливу на довкілля, використання природних ресурсів Ірини Кліпацької, начальника відділу заповідної справи та зв'язків з громадськістю департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації Вікторії Войтишиної. Контрольний облік проведено в Прибузькому лісництві на  пробній площі методом шумового прогону. Облік проводився в урочищі Стражевська дача кв.13 на площі 67 га. В результаті прогону обліковано вісім козуль  (два самця три самки і три молодих до 2 років козуль). Облікований один лис і три зайця.